9 Nguyên tắc bất biến dành cho startup của “Truyền thông trăng đen”

9 Nguyên tắc truyền thông trăng đen bất biến dành cho start-up

THỨ NHẤT,
Mình cho rằng sẽ không có bất cứ doanh nghiệp nào “chết” nếu họ có đủ vốn để chịu lỗ trong một khoảng thời gian (rất) dài. Mình thường nói vui với các bạn nhờ mình tư vấn rằng nếu có đủ tiền chịu lỗ trong 10 năm thì bạn start-up cái gì cũng thành công. Continue reading “9 Nguyên tắc bất biến dành cho startup của “Truyền thông trăng đen””